> Problémy s bezdrôtovým pripojením LAN > SSID bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu, ktorý sa má použiť, sa v zozname prístupových bodov nezobrazuje
54Y7-088

SSID bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu, ktorý sa má použiť, sa v zozname prístupových bodov nezobrazuje

Možnou príčinou môže byť to, že SSID bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu na použitie nie je správne alebo nie je zverejnené. Skontrolujte nasledujúce.

Je SSID správne?

Skontrolujte, či je SSID bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu, ktoré ste si zapísali, správne.

Je zariadenie správne pripojené k sieti?

Skontrolujte sieťové pripojenie. Ak problém pretrváva aj po overení správnosti sieťového pripojenia, skontrolujte nastavenia zabezpečenia bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu. V prípade potreby nastavenia znovu nakonfigurujte. Ak sa zariadenie nedokáže pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN

Skontrolovali ste nastavenia bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu?

Keď je aktivovaný režim utajenia*1 alebo AKÉKOĽVEK odmietnutie spojenia*2, je možné, že sa SSID nezobrazí. Nastavenia pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN nakonfigurujte manuálne.
*1Funkcia, ktorá zakáže automatickú detekciu SSID bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu na iných zariadeniach.
*2Funkcia, pri ktorej bezdrôtový smerovač alebo prístupový bod odmietne pripojenie, ak je SSID v pripájanom zariadení nastavené na možnosť „ANY“ (akékoľvek) alebo je prázdne.
Skontrolujte, či nie sú nastavené iné kanály než Ch.1 až Ch.13. Keď sa používa viacero bezdrôtových smerovačov alebo prístupových bodov, zabráňte rušeniu rádiovými frekvenciami nastavením vzdialených kanálov, ako je napríklad „smerovač A: Ch.1, smerovač B: Ch.6, smerovač C: Ch.11.“
POZNÁMKA
Informácie o kontrole alebo konfigurácii nastavení kanálov nájdete v návode na používanie bezdrôtových smerovačov alebo prístupových bodov alebo sa obráťte na výrobcu.