> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > V prázdnych oblastiach sa vyskytujú zvyšky predchádzajúcich obrazov
54Y7-028

V prázdnych oblastiach sa vyskytujú zvyšky predchádzajúcich obrazov

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier, alebo je v tonerových kazetách nedostatok tonera. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.

Objavujú sa na rovnakej strane „duchovia“? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Zmeňte nastavenie položky <Korekcia horúceho posunu 1>. Nastavenie na možnosť <Zap.> môže problém vyriešiť.
POZNÁMKA
Po nastavení na možnosť <Zap.> sa nemusí toner opraviť dostatočne, čo bude mať za následok vyblednuté výtlačky.

Zobrazujú sa pri nepretržitej tlači „duchovia“?

Zmeňte nastavenie položky <Korekcia horúceho posunu 2>. Nastavenie na možnosť <Zap.> môže problém vyriešiť.
POZNÁMKA
Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť hustota tlače nerovnomerná.

Je množstvo tonera v kazete s tonerom postačujúce?

Skontrolujte, koľko tonera zostáva kazetách s tonerom a podľa potreby vymeňte kazety s tonerom.
Bez ohľadu na zobrazenú úroveň tonera mohla tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej životnosti v dôsledku podmienok prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, a znehodnoteným materiálom v kazete. Vymeňte tonerovú kazetu.