> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Objavujú sa body
54Y7-02K

Objavujú sa body

Fixačná jednotka môže byť znečistená.
Očistite fixačnú jednotku.
Ak vyčistenie fixačnej jednotky problém nevyrieši, nastavenie položky <Reduk. škvŕn po fix. tonera 1> na možnosť <Zap.> by ho vyriešiť mohlo.
POZNÁMKA
Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.