> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Výtlačky sú mierne sfarbené
54Y7-02F

Výtlačky sú mierne sfarbené

Možnou príčinou môže byť problém s originálom, alebo sa v tonerových kazetách míňa toner a už ho nie je dostatočné množstvo. Skontrolujte nasledujúce.

Má originál farebné pozadie, obsahuje škvrny alebo kopírujete originál, ako sú noviny vytlačené na tenkom papieri, že je vidieť cez papier text alebo obrázky na druhej strane?

Skontrolujte originál a potom upravte hustotu, aby ste opravili nastavenia.

Sú biele oblasti mierne sfarbené?

Zmeňte nastavenie položky <Zabrániť zahmleniu>. Nastavenie na možnosť <Zap.> môže problém vyriešiť. 
POZNÁMKA
Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť hustota tlače menšia.

Je množstvo tonera v kazete s tonerom postačujúce?

Skontrolujte, koľko tonera zostáva kazetách s tonerom a podľa potreby vymeňte kazety s tonerom.
Bez ohľadu na zobrazenú úroveň tonera mohla tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej životnosti v dôsledku podmienok prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, a znehodnoteným materiálom v kazete. Vymeňte tonerovú kazetu.