> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Farebný tón nie je správny
54Y7-02H

Farebný tón nie je správny

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier alebo sa vyskytol problém s papierom, na ktorý sa tlačí. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.

Tlačí sa na správnu stranu papiera?

U niektorých typov papiera je jedna strana pre tlač vhodná, ale druhá už nie. Ak je výsledná kvalita tlače nízka, skúste tlačiť na opačnú stranu papiera.

Vykonali ste úplnú úpravu gradácie?

Optimálny výsledok kopírovania dosiahnete, keď vykonáte <Úplné nastavenie>.