> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Na okraji výtlačkov sú škvrny
54Y7-026

Na okraji výtlačkov sú škvrny

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier alebo sa vyskytol problém s nastavením okraja. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier. Správne nastavte aj formát a typ papiera.

Tlačíte údaje bez okrajov?

Tento symptóm sa vyskytne, ak je okraj v ovládači tlačiarne nastavený na nulovú hodnotu. Skontrolujte, či sú na dokumente, ktorý sa má vytlačiť, okraje.
Karta [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Zobrazujú sa pri nepretržitej tlači na výtlačkoch šmuhy? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Tento jav sa môže vyskytnúť pri nepretržitej tlači úloh obsahujúcich veľa obrázkov pomocou poltónov*. Zmeňte nastavenie položky <Auto. čistenie fixačnej zostavy> alebo <Pravidelne čistiť fix. jedn.>. Nastavením <Auto. čistenie fixačnej zostavy> môžete konfigurovať tak, aby sa vykonalo automatické čistenie fixačnej jednotky, aby sa zabránilo šmuhám. Ak <Pravidelne čistiť fix. jedn.> nastavíte na vyššiu úroveň, frekvencia pravidelného čistenia sa zvýši.
*Poltóny používané pre bunky tabuliek, grafy, pozadia prezentačných materiálov, fotografií a pod.
POZNÁMKA
Pri každom čistení pomocou funkcie <Auto. čistenie fixačnej zostavy> sa vytlačí list papiera.
Ak <Pravidelne čistiť fix. jedn.> nastavíte na vyššiu úroveň, bude rýchlosť tlače nižšia.
Ak sa príznak nezlepší po zmene nastavenia položky <Pravidelne čistiť fix. jedn.>, alebo ak nechcete nastaviť <Auto. čistenie fixačnej zostavy>, vykonajte <Čistenie fixačnej zostavy (redukcia škvŕn na zadnej strane papiera)>.
POZNÁMKA
Táto operácia bude účinnejšia v prípade, že sa vykoná približne hodinu po dokončení predchádzajúcej relácie tlače.