> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Výtlačky sú vyblednuté
54Y7-02A

Výtlačky sú vyblednuté

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier, alebo je v tonerových kazetách nedostatok tonera. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier. Zadajte tiež správne nastavenie formátu a typu papiera.

Používate papier obsahujúci veľa papierového prachu? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Používanie papiera s vysokým obsahom papierového prachu môže mať za následok vyblednuté alebo pruhované výtlačky. Nastavenie položky <Opr. pošk. obr.prach. papiera> na možnosť <Zap.> môže problém vyriešiť.
POZNÁMKA
Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.

Je tlač vyblednutá alebo nerovnomerná v závislosti od typu papiera alebo podmienok prostredia?

Zmeňte nastavenie položky <Zlepšenie fixácie>. Problém môže vyriešiť zmena nastavenia režimu.
POZNÁMKA
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako <Režim 1>. Najprv vyskúšajte možnosť <Režim 1>.
Nastavenie vyššieho efektu môže mať za následok zvlnené výtlačky alebo nižšiu rýchlosť tlače.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Ak nastavíte hodnotu <Zap.>, v prázdnych oblastiach sa môžu zobraziť „duchovia“.

Používate zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Nastavenie položky <Reduk. škvŕn po fix. tonera 2> na možnosť <Režim 2> môže problém vyriešiť.
POZNÁMKA
Po nastavení na možnosť <Režim 2> môžu byť výtlačky zvlnené.

Je zariadenie nainštalované v prostredí, v ktorom sa prudko a výrazne mení teplota?

Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca vyblednutie alebo pretekanie obrázkov a textu. Ak je položka <Odstránenie rosenia> nastavená na možnosť <Zap.>, kondenzácia v zariadení sa odstráni. Odstránenie kondenzácie sa môže vykonať automaticky v dôsledku zmeny teploty.
DÔLEŽITÉ
Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať prázdny papier.
Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia kondenzácie.
Ak nastavíte <Zap.>, nastavenie automatického vypnutia sa vypne.

Je množstvo tonera v kazete s tonerom postačujúce?

Skontrolujte, koľko tonera zostáva kazetách s tonerom a podľa potreby vymeňte kazety s tonerom.
Bez ohľadu na zobrazenú úroveň tonera mohla tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej životnosti v dôsledku podmienok prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, a znehodnoteným materiálom v kazete. Vymeňte tonerovú kazetu.

Sú výtlačky vyblednuté hneď po výmene kazety s tonerom?

Výtlačky môžu byť vyblednuté hneď po výmene kaziet s tonerom za nové. V tom prípade môže problém vyriešiť nastavenie položky <Red. slabej tlače po vým. kaz.> na možnosť <Zap.>.
POZNÁMKA
Ak nastavíte možnosť <Zap.>, nastavenie bude aktívne od nasledujúcej výmeny kaziet s tonerom.
Hneď po výmene kazety je potrebný určitý čas, aby sa toner rovnomerne rozložil v kazete.