> Keď nemôžete správne tlačiť > Papier sa krčí alebo krúti > Papier sa krúti
54Y7-02U

Papier sa krúti

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier. Zadajte tiež správne nastavenie formátu a typu papiera.
Zmeňte nastavenie položky <Korekcia zvlnenia papiera>. Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako <Režim 1>. Najprv vyskúšajte možnosť <Režim 1>.
POZNÁMKA
Nastavenie vyššieho efektu môže mať za následok vyblednuté výtlačky alebo nižšiu rýchlosť tlače.
Znova vložte papier tak, aby ste vymenili stranu určenú na tlač (predná strana/zadná strana).
DÔLEŽITÉ
V zriedkavých prípadoch sa príznak môže zhoršiť v závislosti od papiera. Ak k tomu dôjde, vymeňte stranu, aby sa tlačilo opäť na predchádzajúcu stranu papiera.

Používate papier, ktorý absorboval vlhkosť?

Vymeňte ho za vhodný papier.
Zmeňte nastavenie položky <Typ papiera> na nastavenie pre tenší papier. Ak je aktuálne nastavenie napríklad <Bežný 1>, zmeňte ho na <Tenký 1>.
Zmeňte nastavenie položky <Korekcia zvlnenia papiera>. Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako <Režim 1>. Najprv vyskúšajte možnosť <Režim 1>.
POZNÁMKA
Nastavenie vyššieho efektu môže mať za následok vyblednuté výtlačky alebo nižšiu rýchlosť tlače.

Používate zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Nastavenie položky <Reduk. škvŕn po fix. tonera 2> na možnosť <Režim 1> môže problém vyriešiť.
POZNÁMKA
Po nastavení na možnosť <Režim 1> môžu byť výtlačky vyblednuté.