> Keď nemôžete správne tlačiť > Papier sa podáva nesprávne > Papier sa nepodáva/Naraz sa podávajú dva alebo viac hárkov
54Y7-02Y

Papier sa nepodáva/Naraz sa podávajú dva alebo viac hárkov

Papier vložte správne.
Poriadne prelistujte balík papiera, aby sa papier nezlepil.
Skontrolujte, či je papier správne vložený.
Skontrolujte, či je počet hárkov vloženého papiera správny a či sa používa správny papier.
Skontrolujte, či nie sú spolu vložené zmiešané formáty a typy papiera.
Existujú prípady, keď sa papier nevloží správne v závislosti od hrúbky. Ak nastane táto situácia, otočte orientáciu papiera alebo otočte papier naopak.