> Hlásenia a Chybové kódy > Protiopatrenia pre každú správu
54Y7-004

Protiopatrenia pre každú správu

V nasledujúcej časti nájdete možné príčiny a riešenia jednotlivých správ.
Ak nemôžete odosielať fax, ak je plná pamäť alebo ak sa vyskytnú problémy s prevádzkou, na displeji sa zobrazí hlásenie.
Možno sa používa falošná kazeta alebo kazeta inej značky než Canon. Množstvo v kazete nemožno správne zobraziť.
Počas overovania certifikátu sa vyskytla chyba.
Čiernobiele kopírovanie je obmedzené. Dostupné je iba farebné kopírovanie.
Čiernobiela tlač je obmedzená. Dostupná je iba farebná tlač.
Nemožno analyzovať certifikát overovacieho servera.
Nemožno zmeniť typ miesta určenia pre miesta určenia registrované v skupine.
Nemožno nájsť prístupový bod.
Tlač nie je možná. Pravdepodobne ste použili falošné kazety alebo kazety iné než Canon.
Nemožno tlačiť dáta PR.
Nemožno prijať fax. Skontrolujte, či odosielateľ správne odoslal fax.
Nemožno rozpoznať obrázok.
Nemožno odoslať, pretože je zadaných viacero miest určenia.
Nemožno určiť skupinové miesta určenia ani viaceré miesta určenia naraz.
V stave zavesenia nemožno určiť skupinové miesta určenia.
Tieto nastavenia nemožno použiť. Odosielanie do zadaného miesta určenia je obmedzené.
Chyba komunikácie s kazetou. Možno sa používa falošná kazeta alebo kazeta inej značky než Canon.
Chyba komunikácie s kazetou. Tlač nie je možná. Pravdepodobne ste použili falošné kazety alebo kazety iné než Canon.
Zmeňte heslo overenia.
Skontrolujte nastavenia overenia.
Farebné kopírovanie je obmedzené. Dostupné je iba čiernobiele kopírovanie.
Farebná tlač je obmedzená. Dostupná je iba čiernobiela tlač.
Kopírovanie je obmedzené.
Nepripojené.
Nedá sa pripojiť. Skontrolujte nastavenia PSK.
Nepripojené. Dosiahol sa maximálny počet zariadení, ktoré možno pripojiť k prístupovému bodu.
Nepodarilo sa pripojiť pomocou jednoduchého pripojenia cez PC. Zariadenie sa reštartuje.
Nedá sa pripojiť pomocou bezdrôtovej siete LAN. Vypnite a zapnite hlavný vypínač a potom nakonfigurujte nastavenia znova.
Nedá sa pripojiť pomocou protokolu WPS. Chvíľu počkajte a nakonfigurujte nastavenia znova.
Nezistili sa žiadne pripojenia z bezdrôtových zariadení.
Nepodarilo sa vyčistiť.
Nepodarilo sa vykonať korekciu.
Overenie otvoreného systému sa nevykonalo. Skontrolujte nastavenia WEP.
Overenie zdieľaného kľúča sa nevykonalo. Skontrolujte nastavenia WEP.
Priame pripojenie je ukončené.
Uplynul časový limit jednoduchého pripojenia cez PC Zariadenie sa reštartuje.
Koniec životnosti kazety.
Faxovanie je obmedzené.
Chyba pri overovaní Google Cloud Print
Chyba pri komunikácii s Google Cloud Print
Vložte papier.
Nízka hladina kazety
Plná pamäť (Zabezpečená tlač)
Pamäť je plná (preskočiť chybu)
Tlač z pamäťového média je obmedzená.
Žiadna odpoveď z miesta určenia.
Žiadna odozva od hostiteľa.
Zachytil sa papier.
Nesúlad nastavení a vloženého formátu
Pripravte kazetu.
Tlač je obmedzená.
Vzdialené skenovanie je obmedzené.
Skenovanie je obmedzené.
Nastavte správne informácie overenia.
Nastavte informácie potrebné na overenie.
Zadávanie a registrácia nových miest určenia je obmedzené.
Certifikát overovacieho servera vypršal.
Certifikát overovacieho servera je nesprávny.
Počítač je obmedzený.
Faxové číslo má príliš veľa číslic.
Pamäť je plná.
Pamäť je plná. Zadajte nastavenia typu originálu znova.
Pamäť je plná. Skenovanie sa zruší. Chcete tlačiť?
Počet zadaných znakov je nesprávny alebo sa používajú neplatné znaky.
Pamäť USB je obmedzená.
Kľúč WEP nie je nastavený správne. Skontrolujte nastavenia WEP.
Pomocou vzdialeného PR nastavte informácie potrebné na overenie.