> Bežné problémy > Zariadenie nefunguje
54Y7-001

Zariadenie nefunguje

Možnou príčinou môže byť to, že napájací kábel a ostatné káble nie sú správne pripojené alebo je zariadenie v režime spánku. Skontrolujte nasledujúce.

Je zariadenie ZAPNUTÉ? Je napájací kábel pripojený?

Ak je stroj zapnutý, ale nereaguje, vypnite ho, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel, a opäť ho zapnite.
Napájací kábel zo zásuvky aj zo zariadenia odpojte a znova zapojte.
Napájací kábel vytiahnite zo zásuvky a zapojte ho do inej zásuvky.
Skontrolujte, či cez napájací kábel tečie prúd. Vymeňte napájací kábel za iný, alebo použite voltmeter na kontrolu, či kábel nie je poškodený.

Bolo zariadenie práve zapnuté?

Chvíľu počkajte, kým sa zariadenie spustí.

Sú všetky káble pripojené správne?

Skontrolujte, či sú tieto káble správne pripojené. Dávajte pozor na to, aby ste nepomiešali káblové porty.
Port USB (na pripojenie zariadení USB)
Port USB (na pripojenie počítača)
Port LAN
Konektor telefónnej linky

Je aktivovaný režim spánku?

Ak necháte stroj bez obsluhy po stanovenú dobu, prejde do režimu spánku, aby sa šetrila energia. Stroj nebudete môcť ovládať. Režim spánku ukončíte stlačením tlačidla s označením .