> Problémy s kopírovaním / tlačou > Vyjde prázdny papier
54Y7-01A

Vyjde prázdny papier

Skontrolujte stav tonerových kaziet.

Sú tonerové kazety nainštalované správne?

Tonerové kazety nainštalujte znova.

Dosiahla niektorá tonerová kazeta koniec svojej životnosti?

Skontrolujte zostávajúce množstvo tonera v kazetách s tonerom.