> Problémy s kopírovaním / tlačou > Nízka sýtosť kópie
54Y7-01C

Nízka sýtosť kópie

Možnou príčinou môže byť to, že kopírovacia doska alebo podávač sú znečistené, alebo nastavenia kopírovania nie sú správne. Skontrolujte nasledujúce.

Nie sú sklenená doska alebo podávač znečistené?

Vyčistite kopírovaciu dosku alebo podávač.

Sú nastavenia kopírovania správne?

V položkách nastavenia kopírovania skontrolujte nastavenia kvality obrazu a nastavenia hustoty. V prípade potreby zmeňte nastavenia.

Zmenili ste predvolené nastavenia kopírovania?

Ak ste predvolené nastavenia zmenili prostredníctvom nastavenia <Zmeniť predvol. nastavenia (kopírovanie)>, nastavenia inicializujte a obnovte predvolené nastavenia z výroby.