> Problémy s kopírovaním / tlačou > Nedá sa tlačiť
54Y7-016

Nedá sa tlačiť

Možnou príčinou môže byť problém s tlačovými dátami alebo ovládačom tlačiarne. Skontrolujte nasledujúce.
Ďalšou možnou príčinou môže byť problém so sieťovým alebo USB pripojením. Skontrolujte, či je pripojenie správne.

Vložili ste papier správne?

Skontrolujte, či je papier správne vložený.

Môžete vytlačiť skúšobnú stranu systému Windows?

Ak môžete vytlačiť skúšobnú stranu systému Windows, problém nie je v zariadení alebo ovládači tlačiarne. Skontrolujte nastavenia tlače aplikácie.

Je názov súboru na vytlačenie dosť dlhý?

Keď odošlete úlohu z počítača do zariadenia, odošle sa s názvom vytvoreným na základe názvu súboru dokumentu a názvu aplikácie použitej na tlač. Príliš dlhý názov úlohy znemožní správne odoslanie, takže sa uistite, že názov súboru dokumentu nie je príliš dlhý.

Používate bezpečnostný alebo podobný softvér?

Uistite sa, že tlač nie je obmedzená bezpečnostným alebo iným rezidentným softvérom.

Vyskytne sa chyba pri pokuse o tlač konkrétneho dokumentu alebo pri tlači z konkrétnej aplikácie?

Vytvorte predmetný dokument od začiatku alebo naimportujte obsah dokumentu do nového súboru a potom skúste tlač znova.
Skontrolujte, či možno dokument vytlačiť z inej aplikácie. Ak je výsledok úspešný, znamená to, že existuje problém s pôvodnou aplikáciou. Kontaktujte výrobcu aplikácie.

Nie je problém s ovládačom tlačiarne?

Znova nainštalujte ovládač tlačiarne.
Skontrolujte, či je správne nastavený formát papiera alebo veľkosť výstupu.
Skontrolujte, či je povolená obojsmerná komunikácia. Ak je vypnutá, zapnite ju a reštartujte počítač.

Nie je tam nedokončená úloha?

Ak sa tlač z akéhokoľvek dôvodu preruší, úloha zostane v zariadení ako údaje, ktoré čakajú na tlač. V tomto prípade sa môže stať, že zariadenie nebude fungovať alebo nebude reagovať ani vtedy, keď prijme novú tlačovú inštrukciu. Odstráňte čakajúcu úlohu a potom skúste tlač znova.

Tlačíte s príkazom lpr?

Ak chcete nepretržite tlačiť údaje PDF pomocou príkazu lpr, tlačte úlohy postupne v intervaloch podľa nastavenia <Časový limit>.

Vyskytla sa chyba?

Ak chcete zistiť, či sa pri tlači vyskytla nejaká chyba, skontrolujte protokol úlohy.

Môžete tlačiť z iných počítačov?

Ak nemôžete tlačiť ani z ostatných počítačov, kontaktujte svojho predajcu alebo servisného zástupcu.