> Problémy s kopírovaním / tlačou > Na obrazovke výberu súborov sa nezobrazujú žiadne dokumenty (Zabezpečená tlač)
54Y7-019

Na obrazovke výberu súborov sa nezobrazujú žiadne dokumenty (Zabezpečená tlač)

Keď sa kapacita pamäte zapĺňa a voľného miesta v nej je stále menej, na obrazovke výberu súborov sa dokumenty nezobrazia. Skontrolujte nasledujúce.
Ak sa úloha zaradí do fronty, počkajte, kým sa úloha dokončí.
Ak sa prijatý dokument uloží do pamäte, vytlačte ho alebo odstráňte.
Ak sú v pamäti uložené zabezpečené dokumenty, vytlačte zabezpečený dokument.
Dokument pozostávajúci z mnohých strán pred tlačou rozdelte do viacerých častí.
Znížte rozlíšenie tlače.