> Problémy s Faxom / Telefónom > Nedá sa automaticky prepínať medzi telefónom a faxom
54Y7-01S

Nedá sa automaticky prepínať medzi telefónom a faxom

Možnou príčinou môže byť, že režim príjmu alebo nastavenia pre príjem sú nesprávne, alebo je nedostatok voľného miesta v pamäti. Skontrolujte nasledujúce.

Je zariadenie nakonfigurované na automatické prepínanie medzi telefónom a faxom?

Skontrolujte, či je režim príjmu nastavený na možnosť <Fax/Tel. (autom. prepínanie)>, <Záznamník> alebo <Prepínač siete>.
V prípade nastavenia na <Záznamník> skontrolujte, či je k tomuto zariadeniu pripojený záznamník a či je zapnutý správnym záznamom zvukovej odozvy.

Zapĺňa sa kapacita pamäte a voľného miesta v nej je stále menej?

Vytlačte, odošlite alebo vymažte nepotrebné údaje uložené v pamäti.

Nie je nastavenie položky <Počiatoč. čas zvonenia> príliš krátke?

Ak je nastavenie položky <Počiatoč. čas zvonenia> príliš krátke, príjem faxu sa nemusí zistiť, čo vedie k zvoneniu externého telefónu. Položku <Počiatoč. čas zvonenia> nastavte tak, aby bola dostatočne dlhá.

Nie je stav telefónnej linky slabý?

Ak je stav telefónnej linky slabý, zmeňte nastavenie položky <Rýchlosť spustenia PR.>.

Podporuje odosielajúce zariadenie faxový identifikačný signál (CNG signál)?

Prichádzajúci hovor zo zariadenia, ktoré nedokáže prenášať faxový identifikačný signál, toto zariadenie neprepne do režimu prijímania faxov. Príjem faxu manuálne.