> Problémy s Faxom / Telefónom > Prijaté faxy sa nedajú vytlačiť
54Y7-01R

Prijaté faxy sa nedajú vytlačiť

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier alebo tonerové kazety dosiahli koniec svojej životnosti. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Vložte papier, na ktorý je možné prijatý faxový dokument vytlačiť správne.
Skontrolujte nastavenie veľkosti papiera.

Sú tonerové kazety nainštalované správne?

Tonerové kazety nainštalujte znova.

Dosiahla niektorá tonerová kazeta koniec svojej životnosti?

Skontrolujte zostávajúce množstvo tonera v kazetách s tonerom.

Ak prijatý dokument nie je možné vytlačiť obojstranne

Skontrolujte nastavenia obojstrannej tlače prijatého faxového dokumentu.