> Problémy s Faxom / Telefónom > Nedajú sa prijímať faxy
54Y7-01K

Nedajú sa prijímať faxy

Možnou príčinou môže byť nesprávny režim pre príjem alebo nesprávne nastavenie príjmu. Skontrolujte nasledujúce.

Prijímate fax automaticky?

Skontrolujte, či je režim príjmu nastavený na možnosť <Fax/Tel. (autom. prepínanie)>, <Automaticky>, <Záznamník> alebo <Prepínač siete>.
V prípade nastavenia na <Záznamník> skontrolujte, či je k tomuto zariadeniu pripojený záznamník a či je zapnutý správnym záznamom zvukovej odozvy.
Môže sa zmenšovať voľné miesto v pamäti. Vytlačte, odošlite alebo vymažte nepotrebné údaje uložené v pamäti.

Prijímate fax manuálne?

Skontrolujte, či je režim príjmu nastavený na možnosť <Ručne>.
Pred zavesením slúchadla vyberte položku <Štart príjmu> alebo zadajte ID číslo pre diaľkový príjem. Ak slúchadlo zavesíte najskôr, komunikácia sa preruší.

Používate na príjem faxov optickú linku?

Stroj je kompatibilný s používaním analógových liniek. Keď používate optické pripojenie alebo linku internetového telefónu, stroj v závislosti od prostredia pripojenia alebo pripojených zariadení nemusí fungovať správne. V takom prípade sa obráťte na poskytovateľa optického pripojenia alebo internetového telefónu.

Prijímate faxy z faxových informačných služieb?

Skontrolujte aktuálne nastavenie položky <Vybrať typ linky>, aby ste sa uistili, že typ telefónnej linky je nastavený na tón.
Ak je nastavené na impulznú linku, zadajte cieľ tlačidlom Tón na karte <Zadať m. ur.> a potom zadajte cieľ. Ak cieľ zadáte po výbere tlačidla Tón, tónové signály sa vysielajú aj keď sa používa impulzná linka.
Pri príjme postupujte podľa hlasových pokynov, ktoré poskytujú faxové informačné služby.