> Problémy s Faxom / Telefónom > Prijaté faxy nie sú v čistom stave
54Y7-01L

Prijaté faxy nie sú v čistom stave

Možnou príčinou môže byť to, že oblasť skenovania odosielajúceho zariadenia je znečistená alebo nastavenia prijímania tohto zariadenia sú nesprávne. Skontrolujte nasledujúce.

Je skenovacia oblasť odosielateľa špinavá?

Požiadajte odosielateľa, aby skontroloval, či nie je skenovacia oblasť zariadenia špinavá.

Chýba na prijatej stránke časť obsahu?

Vodiace lišty papiera zarovnajte s okrajmi papiera.
Tlačte na papier vhodnej veľkosti.
Nastavte položku <Použiť zmenšenie PR. formátu> na možnosť <Zap.>.