> Problémy s Faxom / Telefónom > Nedajú sa posielať faxy
54Y7-01F

Nedajú sa posielať faxy

Možnou príčinou môže byť to, že sa práve odosiela alebo prijíma iná úloha alebo sú nastavenia odosielania faxov nesprávne. Skontrolujte nasledujúce.

Je originál vložený správne?

Originál umiestnite správne.

Vyskytla sa chyba?

Vytlačte a skontrolujte Hlásenie o správe komunikácie.

Je správne nastavená telefónna linka?

Skontrolujte, či je telefónna linka nastavená správne.

Posielate fax do zahraničia?

Do faxového čísla vložte pauzy.
Zmeňte nastavenie položky <Rýchlosť spustenia VYS.>.

Sú správne zadané údaje o cieli?

Skontrolujte, či sú údaje o cieli zadané správne.

Neposielate žiaden iný dokument z pamäte?

Počkajte na dokončenie odosielania.

Je externá telefónna linka obsadená?

Počkajte, kým sa linka neuvoľní.

Skontrolovali ste prijímacie prostredie cieľa (faxové zariadenie príjemcu)?

Skontrolujte, či je faxové zariadenie príjemcu kompatibilné s týmto zariadením (či napríklad podporuje G3).
Skontrolujte, či je vo faxovom zariadení príjemcu vložený papier.
Skontrolujte, či nie je faxová linka príjemcu obsadená.
Ak je faxová linka príjemcu obsadená, „Výsledok“ v Hlásenie o výsledkoch VYS. faxu zobrazí „Zanepr./bez signálu“.

Používate na odosielanie faxov optickú linku?

Stroj je kompatibilný s používaním analógových liniek. Keď používate optické pripojenie alebo linku internetového telefónu, stroj v závislosti od prostredia pripojenia alebo pripojených zariadení nemusí fungovať správne. V takom prípade sa obráťte na poskytovateľa optického pripojenia alebo internetového telefónu.