> Problémy s Faxom / Telefónom > Odoslané faxy nie sú v čistom stave
54Y7-01J

Odoslané faxy nie sú v čistom stave

Možnou príčinou môže byť to, že kopírovacia doska alebo podávač sú znečistené, alebo nastavenia odosielania nie sú správne. Skontrolujte nasledujúce.

Nie sú sklenená doska alebo podávač znečistené?

Vyčistite kopírovaciu dosku alebo podávač. Ak čistenie nezlepší výsledky, možno je príčinou faxové zariadenie príjemcu.

Sú nastavenia odosielania správne?

V položkách nastavenia odosielania skontrolujte nastavenia kvality obrazu. V prípade potreby zmeňte nastavenia.

Zmenili ste predvolené nastavenia odosielania?

Ak ste predvolené nastavenia zmenili prostredníctvom nastavenia <Zmeniť predvolené nastavenia (fax)>, nastavenia inicializujte a obnovte predvolené nastavenia z výroby.