> Problémy s Faxom / Telefónom > Faxy nie je možné odoslať zadaním cieľa do histórie odosielania
54Y7-01H

Faxy nie je možné odoslať zadaním cieľa do histórie odosielania

Zobrazenie histórie nie je dostupné, ak neexistujú žiadne údaje z histórie alebo funkcia histórie je obmedzená. Skontrolujte nasledujúce.

Vypli ste stroj?

Vypnutie zariadenia spôsobí vymazanie uložených údajov o histórii.

Nastavili ste položku <Obmedziť nové miesta určenia> na možnosť <Zap.>?

Ak nastavíte na <Zap.>, údaje histórie uložené pred nastavením na <Zap.> sa vymažú.

Nastavili ste položku <Obmedziť opät. odosl. z výpisu> na možnosť <Zap.>?

Ak nastavíte na <Zap.>, nebudete môcť zadať ciele z histórie.