> Problémy so sieťou > Zariadenie vytočí nechcené cieľové umiestnenie pripojenia (ak je smerovač vytáčaného pripojenia pripojený k sieti)
54Y7-00J

Zariadenie vytočí nechcené cieľové umiestnenie pripojenia (ak je smerovač vytáčaného pripojenia pripojený k sieti)

Možnou príčinou môže byť, že nastavenia smerovača alebo servera DNS sú nesprávne. Skontrolujte nasledujúce.
Ak smerovač vytáčaného pripojenia nemusí prenášať pakety vysielania, nastavte smerovač vytáčaného pripojenia tak, aby sa pakety vysielania neprenášali. Ak smerovač vytáčaného pripojenia musí prenášať pakety vysielania, skontrolujte, či sú nastavenia správne.
Ak sa server DNS nachádza v externej sieti, nastavte adresu IP na pripojenie (nie hostiteľské meno) aj keď sa pripájate k zariadeniam, ktoré sú v sieti, ktorá je pripojená k stroju.
Ak sa server DNS nachádza v sieti, ktorá je pripojená k stroju, a informácie o zariadeniach, ktoré sú pripojené k externej sieti, sú uložené do servera DNS, skontrolujte správnosť nastavení.