> Problémy so sieťou > Nedá sa nájsť tlačový server na pripojenie
54Y7-00K

Nedá sa nájsť tlačový server na pripojenie

Skontrolujte stav tlačového servera a počítača.
Skontrolujte, či sú tlačový server a počítač správne pripojené.
Skontrolujte, či je tlačový server spustený.
Skontrolujte, či máte práva na pripojenie k tlačovému serveru. Ak neviete, kontaktujte správcu servera.
Skontrolujte, či je funkcia [Zisťovanie siete] zapnutá.