> Problémy so sieťou > O správnosti nastavenia adresy IP nemáte istotu
54Y7-00H

O správnosti nastavenia adresy IP nemáte istotu

IP adresu môžete skontrolovať nasledujúcim spôsobom.

Zobrazenie nastavení IPv4

<Monitor stavu> <Sieťové informácie> <IPv4> Vyberte nastavenie na zobrazenie Skontrolujte nastavenia

Zobrazenie nastavení IPv6

<Monitor stavu> <Sieťové informácie> <IPv6> Vyberte nastavenie na zobrazenie Skontrolujte nastavenia