> Problémy so skenovaním > Naskenované dokumenty trpia presvitaním
54Y7-021

Naskenované dokumenty trpia presvitaním

K presvitaniu môže dôjsť vtedy, ak nie je správne nastavenie hustoty. Skontrolujte, či je nastavenie hustoty správne, a ak je to potrebné, zmeňte ho.