> Problémy so skenovaním > Naskenované dokumenty sú bledé alebo špinavé
54Y7-020

Naskenované dokumenty sú bledé alebo špinavé

Možnou príčinou môže byť to, že kopírovacia doska alebo podávač sú znečistené, alebo je problém s ovládačom skenera. Skontrolujte nasledujúce.

Nie sú sklenená doska alebo podávač znečistené?

Vyčistite kopírovaciu dosku alebo podávač.

Je skenovanie cez iné aplikácie čisté?

Ak je skenovanie cez iné aplikácie čisté, môže ísť o problém s ovládačom skenera alebo so softvérom. Preinštalujte ovládač skenera alebo softvér.