> Problémy so skenovaním > Nie je možné skenovať cez počítač
54Y7-01Y

Nie je možné skenovať cez počítač

Možnou príčinou môže byť to, že originál nie je správne vložený alebo je problém s nastaveniami ovládača skenera. Skontrolujte nasledujúce.

Je originál vložený správne?

Originál umiestnite správne.

Nie je problém s ovládačom skenera alebo so softvérom?

Preinštalujte ovládač skenera alebo softvér.

Je nastavenie rozlíšenia správne?

Ak je rozlíšenie príliš vysoké, skenovanie nemusí byť možné v závislosti od prostredia. V takom prípade znížte rozlíšenie a skontrolujte, či je skenovanie už možné.