> Problémy so skenovaním > Naskenované dokumenty nie je možné uložiť do počítača
54Y7-01X

Naskenované dokumenty nie je možné uložiť do počítača

Možnou príčinou môže byť to, že originál nie je správne vložený alebo je problém s ovládačom skenera. Skontrolujte nasledujúce.

Je originál vložený správne?

Originál umiestnite správne.

Nie je problém s ovládačom skenera alebo so softvérom?

Preinštalujte ovládač skenera alebo softvér.