> Problémy s pripojením USB > Nie je možné komunikovať s počítačom prostredníctvom pripojenia pomocou rozhrania USB
54Y7-013

Nie je možné komunikovať s počítačom prostredníctvom pripojenia pomocou rozhrania USB

Možnou príčinou môže byť, že kábel USB nie je správne pripojený alebo je zvolený nesprávny port. Skontrolujte nasledujúce.

Je kábel USB pripojený správne?

Skontrolujte oba konektory kábla: ten, ktorý sa má pripojiť k zariadeniu a druhý k počítaču.
Konektor plochého tvaru: Pripojte sa k portu USB v počítači.
Konektor štvorcového tvaru: Pripojte sa k portu USB v zariadení.
Vymeňte kábel USB. Ak používate dlhý kábel USB, vymeňte ho za kratší.
Ak používate rozbočovač USB, pripojte zariadenie priamo k počítaču pomocou kábla USB. Ak komunikácia nie je možná len pri použití rozbočovača USB, obráťte sa na výrobcu rozbočovača USB.

Vybrali ste správny port?

Skontrolujte nastavenia portu.
Ak nie je k dispozícii žiadny port na použitie alebo si nie ste istí, znova nainštalujte ovládač tlačiarne. Po preinštalovaní ovládača tlačiarne sa správny port vytvorí automaticky.

Funguje USB port vášho počítača správne?

Reštartujte počítač aj zariadenie. Ak je váš počítač vybavený viacerými portmi USB, kábel USB pripojte k inému portu USB.