> Problémy s pripojením USB > Zapnutie zariadenia Spôsobí zapnutie počítača
54Y7-014

Zapnutie zariadenia Spôsobí zapnutie počítača

Môže k tomu dôjsť v prostredí, kde sú Mac a toto zariadenie prepojené USB káblom.
Odpojte kábel USB a zapnite zariadenie. Problém môže vyriešiť pripojenie pomocou rozbočovača USB.