> Düzgün Şekilde Yazdıramıyorsanız > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Çıktılar Soluk
54Y9-05Y

Çıktılar Soluk

Olası bir sebep, uygun kağıt kullanılmaması veya toner kartuşlarında kalan miktarın azalması olabilir. Aşağıdakileri kontrol edin.

Uygun kağıt mı kullanıyorsunuz?

Kullanılabilir kağıdı kontrol edin ve uygun kağıtla değiştirin. Ayrıca kağıt boyutu ve türü ayarlarını düzgün şekilde belirtin.

Makine, sıcaklığın hızlı ve önemli ölçüde değiştiği bir ortamda mı kurulu?

Makinenin kurulduğu ortamda sıcaklık hızlı bir şekilde değişirse, görüntülerde ve metinde soluklaşmaya veya dağılmaya neden olabilecek yoğunlaşma oluşur. <Yoğunlaşma Kontrolü> öğesi <Açık> olarak ayarladıysa, makinenin içindeki yoğunlaşma giderilir. Sıcaklık değişimine bağlı olarak yoğunlaşma otomatik olarak giderilebilir.
ÖNEMLİ
Yoğunlaşmayı giderme işlemi gerçekleştirilirken, yazdırma düzgün şekilde gerçekleştirilmeyebilir ve boş kağıt çıkabilir.
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, yoğunlaşmayı giderme etkisini korumak için makineyi açık tutmanız gerekir.
<Açık> olarak ayarlarsanız, Otomatik Kapatma ayarı devre dışı kalır.

Zarflara yazdırdığınızda çıktılar soluk mu oluyor?

Pürüzlü yüzeye sahip zarflara yazdırdığınızda çıktılar soluk olabilir. <Pürüzlü Yüzey Zarf Modu> öğesini <Açık> olarak ayarlamak sorunu çözebilir. Ancak, yazdırma hızı yavaşlayabilir.
NOT
<Pürüzlü Yüzey Zarf Modu> sadece kağıt türü ayarı <Zarf 2> ise çalışır.
<Açık> olarak ayarlarsanız, <Kağıt Kıvrılma Düzeltmesi> ayarı devre dışı kalır.

Toner kartuşunda kalan miktar azalmış mı?

Toner kartuşlarında kalan miktarı kontrol edin ve toner kartuşlarını gerektiği gibi değiştirin.
Toner kartuşu, görüntülenen toner seviyesinden bağımsız olarak, makinenin kullanıldığı ortam koşulları ve kartuştaki bozulmuş malzemeler nedeniyle kullanım ömrünün sonuna gelmiş olabilir. Toner kartuşunu değiştirin.