> Düzgün Şekilde Yazdıramıyorsanız > Kağıt Yanlış Şekilde Besleniyor > Çıktılar Eğri
54Y9-06C

Çıktılar Eğri

Kağıt kılavuzları çok gevşek veya çok sıkıysa çıktılar eğri olur. Kağıt kılavuzlarını kağıdın kenarlarına hizalayın.