> Diğer Sorunlar > Bellek Kapasitesi Azlığı Sebebiyle İş Yürütülemiyor
54Y9-06R

Bellek Kapasitesi Azlığı Sebebiyle İş Yürütülemiyor

Boş bellek alanını artırın.
Bir gönderme veya yazdırma işi kuyruğa alındıysa, iş tamamlanıncaya kadar bekleyin.
Bellekte saklanan gereksiz verileri yazdırın, gönderin veya silin.