> Düzgün Şekilde Yazdıramıyorsanız > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Çizgiler Görünüyor/Yazdırma Dengeli Değil
54Y9-0C9

Çizgiler Görünüyor/Yazdırma Dengeli Değil

Olası bir sebep, uygun kağıt kullanılmaması veya toner kartuşlarında kalan miktarın azalması olabilir. Aşağıdakileri denetleyin.

Uygun kağıt mı kullanıyorsunuz?

Kullanılabilir kağıdı kontrol edin ve uygun kağıtla değiştirin.

Makinenin içindeki plaka camı kirli mi?

Plaka camını ve besleyicinin alt tarafını temizleyin.

Sabitleme ünitesini temizlediniz mi?

Sabitleme ünitesini temizleyin.

Makine, sıcaklığın hızlı ve önemli ölçüde değiştiği bir ortamda mı kurulu?

Makinenin kurulduğu ortamda sıcaklık hızlı bir şekilde değişirse, görüntülerde ve metinde soluklaşmaya veya dağılmaya neden olabilecek yoğunlaşma oluşur. <Yoğunlaşma Kontrolü> öğesi <Açık> olarak ayarladıysa, makinenin içindeki yoğunlaşma giderilir. Sıcaklık değişimine bağlı olarak yoğunlaşma otomatik olarak giderilebilir.
ÖNEMLİ
Yoğunlaşmayı giderme işlemi gerçekleştirilirken, yazdırma düzgün şekilde gerçekleştirilmeyebilir ve boş kağıt çıkabilir.
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, yoğunlaşmayı giderme etkisini korumak için makineyi açık tutmanız gerekir.
<Açık> olarak ayarlarsanız, Otomatik Kapatma ayarı devre dışı kalır.

Kağıdın başlangıç kenarında siyah yatay çizgiler görünüyor mu?

<Azltma Kırışıklık(Nem)/Çizgi> ayarını değiştirin. <Açık> olarak ayarlamak sorunu çözebilir.
NOT
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, yazdırma hızı yavaşlar.

Toner kartuşunda kalan miktar azalmış mı?

Toner kartuşlarında kalan miktarı kontrol edin ve toner kartuşlarını gerektiği gibi değiştirin.
Toner kartuşu, görüntülenen toner seviyesinden bağımsız olarak, makinenin kullanıldığı ortam koşulları ve kartuştaki bozulmuş malzemeler nedeniyle kullanım ömrünün sonuna gelmiş olabilir. Toner kartuşunu değiştirin.