> Düzgün Şekilde Yazdıramıyorsanız > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Toner Lekeleri ve Damlaları Görünüyor
54Y9-052

Toner Lekeleri ve Damlaları Görünüyor

Olası bir sebep, uygun kağıt kullanılmaması veya toner kartuşlarında kalan miktarın azalması olabilir. Aşağıdakileri kontrol edin.

Uygun kağıt mı kullanıyorsunuz?

Kullanılabilir kağıdı kontrol edin ve uygun kağıtla değiştirin.

Makineyi düşük nemli bir ortamda kullandığınızda toner lekeleri ve damlaları meydana geliyor mu?

<Düşük Nem Modu> ayarını değiştirin. İyileştirme etkisi, <Mod 2> ile daha güçlü düzeyde ve <Mod 1> ile daha zayıf düzeyde gerçekleşir. İlk olarak <Mod 1> öğesiyle deneyin.
NOT
<Düşük Nem Modu> belirtilirse, makineyi yüksek nemli bir ortamda kullandığınızda, yazdırma yoğunluğu düşük olabilir veya eşit olmayabilir.

Toner kartuşunda kalan miktar azalmış mı?

Toner kartuşlarında kalan miktarı kontrol edin ve toner kartuşlarını gerektiği gibi değiştirin.
Toner kartuşu, görüntülenen toner seviyesinden bağımsız olarak, makinenin kullanıldığı ortam koşulları ve kartuştaki bozulmuş malzemeler nedeniyle kullanım ömrünün sonuna gelmiş olabilir. Toner kartuşunu değiştirin.