> Düzgün Şekilde Yazdıramıyorsanız > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Beyaz Noktalar Görünüyor
54Y9-057

Beyaz Noktalar Görünüyor

Olası bir sebep, uygun kağıt kullanılmaması veya çalıştırma ortamında sorun olması olabilir. Aşağıdakileri kontrol edin.

Nem emmiş kağıt mı kullanıyorsunuz?

Uygun kağıtla değiştirin.

Uygun kağıt mı kullanıyorsunuz?

Kullanılabilir kağıdı kontrol edin ve uygun kağıtla değiştirin.

Koyu metin veya çizgilerin ortasında boşluk görünüyor mu?

<Yüksek Nem Modu> ayarını değiştirin. <Açık> olarak ayarlamak sorunu çözebilir.
NOT
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, yazdırma yoğunluğu ortam nemine bağlı olarak değişebilir.

Makine, sıcaklığın hızlı ve önemli ölçüde değiştiği bir ortamda mı kurulu?

Makinenin kurulduğu ortamda sıcaklık hızlı bir şekilde değişirse, görüntülerde ve metinde soluklaşmaya veya dağılmaya neden olabilecek yoğunlaşma oluşur. <Yoğunlaşma Kontrolü> öğesi <Açık> olarak ayarladıysa, makinenin içindeki yoğunlaşma giderilir. Sıcaklık değişimine bağlı olarak yoğunlaşma otomatik olarak giderilebilir.
ÖNEMLİ
Yoğunlaşmayı giderme işlemi gerçekleştirilirken, yazdırma düzgün şekilde gerçekleştirilmeyebilir ve boş kağıt çıkabilir.
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, yoğunlaşmayı giderme etkisini korumak için makineyi açık tutmanız gerekir.
<Açık> olarak ayarlarsanız, Otomatik Kapatma ayarı devre dışı kalır.

Makineyi yüksek nemli bir ortamda mı kullanıyorsunuz?

<Yüksek Nem Modu> ayarını değiştirin. <Açık> olarak ayarlamak sorunu çözebilir.
NOT
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, yazdırma yoğunluğu ortam nemine bağlı olarak değişebilir.

Toner kartuşunda kalan miktar azalmış mı?

Toner kartuşlarında kalan miktarı kontrol edin ve toner kartuşlarını gerektiği gibi değiştirin.
Toner kartuşu, görüntülenen toner seviyesinden bağımsız olarak, makinenin kullanıldığı ortam koşulları ve kartuştaki bozulmuş malzemeler nedeniyle kullanım ömrünün sonuna gelmiş olabilir. Toner kartuşunu değiştirin.