> Düzgün Şekilde Yazdıramıyorsanız > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Çıktıların Üzerinde Lekeler Görünüyor
54Y9-0A8

Çıktıların Üzerinde Lekeler Görünüyor

Olası bir sebep, uygun kağıt kullanılmaması veya çalıştırma ortamında sorun olması olabilir. Aşağıdakileri denetleyin.

Uygun kağıt mı kullanıyorsunuz?

Kullanılabilir kağıdı kontrol edin ve uygun kağıtla değiştirin.

Makineyi düşük nemli bir ortamda kullandığınızda lekeler meydana geliyor mu?

<Düşük Nem Modu> ayarını değiştirin. İyileştirme etkisi, <Mod 2> ile daha güçlü düzeyde ve <Mod 1> ile daha zayıf düzeyde gerçekleşir. İlk olarak <Mod 1> öğesiyle deneyin.
NOT
<Düşük Nem Modu> belirtilirse, makineyi yüksek nemli bir ortamda kullandığınızda, yazdırma yoğunluğu düşük olabilir veya eşit olmayabilir.

Çıktıların üzerinde görünen lekeler, kağıt türüne veya işletim ortamına bağlı olarak mı meydana geliyor?

<Bulanık Görüntüyü Düzeltme> ayarını değiştirin. İyileştirme etkisi, <Mod 1> ile en zayıf düzeyde ve <Mod 4> ile en güçlü düzeyde uygulanır. <Mod 1> ile başlayarak ayarlamayı deneyin.
NOT
Daha güçlü bir iyileştirme etkisi ayarlamak, yazdırma yoğunluğunu düşürebilir veya yazdırma hızını yavaşlatabilir. Bu, daha az keskin kenar ve daha kaba ayrıntıların elde edilmesine de neden olabilir.
Yazıcı sürücüsünde [Barkod Ayarlama Modu] belirtilirse, <Bulanık Görüntüyü Düzeltme> ayarı devre dışı bırakılır.

Makine, sıcaklığın hızlı ve önemli ölçüde değiştiği bir ortamda mı kurulu?

Makinenin kurulduğu ortamda sıcaklık hızlı bir şekilde değişirse, görüntülerde ve metinde soluklaşmaya veya dağılmaya neden olabilecek yoğunlaşma oluşur. <Yoğunlaşma Kontrolü> öğesi <Açık> olarak ayarladıysa, makinenin içindeki yoğunlaşma giderilir. Sıcaklık değişimine bağlı olarak yoğunlaşma otomatik olarak giderilebilir.
ÖNEMLİ
Yoğunlaşmayı giderme işlemi gerçekleştirilirken, yazdırma düzgün şekilde gerçekleştirilmeyebilir ve boş kağıt çıkabilir.
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, yoğunlaşmayı giderme etkisini korumak için makineyi açık tutmanız gerekir.
<Açık> olarak ayarlarsanız, Otomatik Kapatma ayarı devre dışı kalır.

Kopyalama işi çıktılarının üzerinde görünen lekeler, kağıt türüne veya ortam koşullarına bağlı olarak mı meydana geliyor?

Öğeyi <Kpy için Bulnk Grntyü Düzltme> olarak ayarlamak sorunu çözebilir. İyileştirme etkisi, <Mod 1> ile en zayıf düzeyde ve <Mod 3> ile en güçlü düzeyde uygulanır.
NOT
Daha güçlü bir iyileştirme etkisi uygulamak yazdırma yoğunluğunun düşmesine neden olabilir.