> Düzgün Şekilde Yazdıramıyorsanız > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Sayfanın Bir Kısmı Yazdırılmıyor
54Y9-0AE

Sayfanın Bir Kısmı Yazdırılmıyor

Olası bir sebep, kenar boşluğu ayarlarında bir sorun olması veya kağıdın düzgün şekilde yüklenmemiş olması olabilir. Aşağıdakileri denetleyin.

Verileri kenar boşlukları olmadan mı yazdırıyorsunuz?

Kenar boşluğu, yazıcı sürücüsünde yok olarak ayarlandığında bu belirti oluşur. Yazdırılacak belgenin etrafında kenar boşluğu bıraktığınızdan emin olun.
[Son İşlem] sekmesi  [Gelişmiş Ayarlar]  [Yazdırma Alanını Genişlet ve Yazdır]  [Kapalı]

Kağıt kılavuzları, kağıdın kenarlarına göre hizalanmış mı?

Kağıt kılavuzları çok gevşek veya çok sıkıysa, belgenin bir kısmı yazdırılamayabilir.

Makine, sıcaklığın hızlı ve önemli ölçüde değiştiği bir ortamda mı kurulu?

Makinenin kurulduğu ortamda sıcaklık hızlı bir şekilde değişirse, görüntülerde ve metinde soluklaşmaya veya dağılmaya neden olabilecek yoğunlaşma oluşur. <Yoğunlaşma Kontrolü> öğesi <Açık> olarak ayarladıysa, makinenin içindeki yoğunlaşma giderilir. Sıcaklık değişimine bağlı olarak yoğunlaşma otomatik olarak giderilebilir.
ÖNEMLİ
Yoğunlaşmayı giderme işlemi gerçekleştirilirken, yazdırma düzgün şekilde gerçekleştirilmeyebilir ve boş kağıt çıkabilir.
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, yoğunlaşmayı giderme etkisini korumak için makineyi açık tutmanız gerekir.
<Açık> olarak ayarlarsanız, Otomatik Kapatma ayarı devre dışı kalır.