> Düzgün Şekilde Yazdıramıyorsanız > Kağıt Yanlış Şekilde Besleniyor > Kağıt Beslenmiyor/İki Veya Daha Fazla Yaprak Birlikte Besleniyor
54Y9-0A4

Kağıt Beslenmiyor/İki Veya Daha Fazla Yaprak Birlikte Besleniyor

Kağıdı düzgün şekilde yükleyin.
Kağıtların birbirine yapışmaması için kağıt yığınını iyice havalandırın.
Kağıdın doğru şekilde yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
Yüklenen kağıt yaprağı sayısının uygun olup olmadığını ve uygun kağıt kullanılıp kullanılmadığını kontrol edin.
Karma boyut ve türlerde kağıtların bir arada yüklenip yüklenmediğini kontrol edin.
Kalınlığına bağlı olarak kağıdın düzgün şekilde yüklenmediği durumlar bulunmaktadır. Bu durum gerçekleşirse, kağıdın yönünü değiştirin veya kağıdı ters çevirin.