> Düzgün Yazdıramıyorsanız > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Çıktıların Üzerinde Lekeler Görülüyor
54Y9-027

Çıktıların Üzerinde Lekeler Görülüyor

Olası bir sebep, uygun kağıt kullanılmaması veya çalıştırma ortamında sorun olması olabilir. Aşağıdakileri kontrol edin.

Uygun kağıt mı kullanıyorsunuz?

Kullanılabilir kağıdı kontrol edin ve uygun kağıtla değiştirin.

Makineyi düşük nemli bir ortamda kullandığınızda lekeler meydana geliyor mu?

<Düşük Nem Modu> öğesini <Açık> olarak ayarlayın.
NOT
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız makineyi yüksek nemli bir ortamda kullandığınızda, yazdırma yoğunluğu düşük olabilir veya eşit olmayabilir.

Makine sıcaklığın hızlı ve önemli ölçüde değiştiği bir ortamda mı kurulu?

Makinenin kurulduğu ortamda sıcaklık hızlı bir şekilde değişirse, görüntülerde ve metinde soluklaşmaya veya dağılmaya neden olabilecek yoğunlaşma oluşur. <Yoğunlaşma Kontrolü>, <Açık> olarak ayarladıysa, makinenin içindeki yoğunlaşma giderilir. Sıcaklık değişimine bağlı olarak yoğunlaşma otomatik olarak giderilebilir.
ÖNEMLİ
Yoğunlaşmayı giderme işlemi gerçekleştirilirken, yazdırma düzgün şekilde gerçekleştirilmeyebilir ve boş kağıt çıkabilir.
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, yoğunlaşmayı giderme etkisini korumak için makineyi açık tutmanız gerekmektedir.
<Açık> olarak ayarlarsanız, Otomatik Kapatma ayarı devre dışı kalır.