> Düzgün Yazdıramıyorsanız > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Çıktılar Soluk
54Y9-02A

Çıktılar Soluk

Olası bir sebep, uygun kağıt kullanılmaması veya toner kartuşlarında kalan miktarın azalması olabilir. Aşağıdakileri kontrol edin.

Uygun kağıt mı kullanıyorsunuz?

Kullanılabilir kağıdı kontrol edin ve uygun kağıtla değiştirin. Ayrıca kağıt boyutu ve türü ayarlarını doğru belirleyin.

Çok tozlu kağıtlar mı kullanıyorsunuz? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Çok tozlu kağıt kullanmak, soluk veya çizgili bir çıktıya neden olabilir. <Kğt Tozyla Bozlmş Gör. Düzelt> öğesini <Açık> olarak ayarlamak sorunu çözebilir.
NOT
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, yazdırma hızı yavaşlayabilir.

Kağıt türü veya ortam koşullarına bağlı olarak baskı soluk mu ya da yoğunluk bakımından eşit değil mi?

<Sabitleme İyileştirme> ayarını değiştirin. Mod ayarını değiştirmek sorunu çözebilir.
NOT
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
İyileştirme etkisi, <Mod 2> ile daha güçlü düzeyde ve <Mod 1> ile daha zayıf düzeyde gerçekleşir. İlk olarak <Mod 1> öğesiyle deneyin.
Daha yüksek bir iyileştirme etkisi ayarlamak, kıvrılmış çıktılara neden olabilir veya yazdırma hızı yavaşlayabilir.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
<Açık> olarak ayarlarsanız, boş alanlarda hayalet resimler belirebilir.

Makineyi yüksek nemli bir ortamda mı kullanıyorsunuz? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

<Sabitleme Lekesi İyileştrme 2> öğesini <Mod 2> olarak ayarlamak sorunu çözebilir.
NOT
Öğeyi <Mod 2> olarak ayarlarsanız, çıktılar kıvrılabilir.

Makine sıcaklığın hızlı ve önemli ölçüde değiştiği bir ortamda mı kurulu?

Makinenin kurulduğu ortamda sıcaklık hızlı bir şekilde değişirse, görüntülerde ve metinde soluklaşmaya veya dağılmaya neden olabilecek yoğunlaşma oluşur. <Yoğunlaşma Kontrolü>, <Açık> olarak ayarladıysa, makinenin içindeki yoğunlaşma giderilir. Sıcaklık değişimine bağlı olarak yoğunlaşma otomatik olarak giderilebilir.
ÖNEMLİ
Yoğunlaşmayı giderme işlemi gerçekleştirilirken, yazdırma düzgün şekilde gerçekleştirilmeyebilir ve boş kağıt çıkabilir.
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, yoğunlaşmayı giderme etkisini korumak için makineyi açık tutmanız gerekmektedir.
<Açık> olarak ayarlarsanız, Otomatik Kapatma ayarı devre dışı kalır.

Toner kartuşunda kalan miktar azalmış mı?

Toner kartuşlarında kalan miktarı kontrol edin ve toner kartuşlarını gerektiği gibi değiştirin.
Toner kartuşu, görüntülenen toner seviyesinden bağımsız olarak, makinenin kullanıldığı ortam koşulları ve kartuştaki bozulmuş malzemeler nedeniyle kullanım ömrünün sonuna gelmiş olabilir. Toner kartuşunu değiştirin.

Toner kartuş değişiminden hemen sonra çıktılar soluk mu oluyor?

Toner kartuşları yenileriyle değiştirildikten hemen sonra çıktılar soluk olabilir. Bu durumda, <Çiy Kartş Dğş Snr Silik Baskı> ayarını <Açık> yapmak sorunu çözebilir.
NOT
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, toner kartuşlarının bir sonraki değişiminde bu ayar geçerli olur.
Kartuş değişiminden hemen sonra tonerin kartuş içinde eşit biçimde dağılması için belirli bir zaman gerekmektedir.