> Düzgün Yazdıramıyorsanız > Yazdırma Sonuçları Tatmin Edici Değil > Çizgiler Görünüyor/Yazdırma Dengeli Değil
54Y9-02E

Çizgiler Görünüyor/Yazdırma Dengeli Değil

Olası bir sebep, uygun kağıt kullanılmaması veya toner kartuşlarında kalan miktarın azalması olabilir. Aşağıdakileri kontrol edin.

Uygun kağıt mı kullanıyorsunuz?

Kullanılabilir kağıdı kontrol edin ve uygun kağıtla değiştirin.

Makinenin içindeki plaka camı kirli mi?

Plaka camını ve besleyicinin alt tarafını temizleyin.

Sabitleme ünitesini temizlediniz mi?

Sabitleme ünitesini temizleyin.

Makine sıcaklığın hızlı ve önemli ölçüde değiştiği bir ortamda mı kurulu?

Makinenin kurulduğu ortamda sıcaklık hızlı bir şekilde değişirse, görüntülerde ve metinde soluklaşmaya veya dağılmaya neden olabilecek yoğunlaşma oluşur. <Yoğunlaşma Kontrolü>, <Açık> olarak ayarladıysa, makinenin içindeki yoğunlaşma giderilir. Sıcaklık değişimine bağlı olarak yoğunlaşma otomatik olarak giderilebilir.
ÖNEMLİ
Yoğunlaşmayı giderme işlemi gerçekleştirilirken, yazdırma düzgün şekilde gerçekleştirilmeyebilir ve boş kağıt çıkabilir.
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, yoğunlaşmayı giderme etkisini korumak için makineyi açık tutmanız gerekmektedir.
<Açık> olarak ayarlarsanız, Otomatik Kapatma ayarı devre dışı kalır.

Makineyi yüksek nemli bir ortamda mı kullanıyorsunuz?

<Yüksek Nem Modu> ayarını değiştirin. Bu öğeyi <Açık> olarak ayarlamak sorunu çözebilir.
NOT
<Açık> olarak ayarlarsanız ve makineyi düşük nemli bir ortamda kullanırsanız, yazdırılan görüntü ve metinler bulanık olabilir.

Kağıt türü veya ortam koşullarına bağlı olarak baskı soluk mu ya da yoğunluk bakımından eşit değil mi?

<Sabitleme İyileştirme> ayarını değiştirin. Mod ayarını değiştirmek sorunu çözebilir.
NOT
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
İyileştirme etkisi, <Mod 2> ile daha güçlü düzeyde ve <Mod 1> ile daha zayıf düzeyde gerçekleşir. İlk olarak <Mod 1> öğesiyle deneyin.
Daha yüksek bir iyileştirme etkisi ayarlamak, kıvrılmış çıktılara neden olabilir veya yazdırma hızı yavaşlayabilir.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
<Açık> olarak ayarlarsanız, boş alanlarda hayalet resimler belirebilir.

Çok tozlu kağıtlar mı kullanıyorsunuz? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Çok tozlu kağıt kullanmak, soluk veya çizgili bir çıktıya neden olabilir. <Kğt Tozyla Bozlmş Gör. Düzelt> öğesini <Açık> olarak ayarlamak sorunu çözebilir.
NOT
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, yazdırma hızı yavaşlayabilir.

Renk uyumsuzluğu düzeltmesi veya renk tonu düzeltmesi düzgün mü?

<Renk Uyumsuzluğunu Düzelt> ayarını değiştirin. Bu öğeyi <Açık> olarak ayarlamak sorunu çözebilir.
NOT
Öğeyi <Açık> olarak ayarlarsanız, yazdırma hızı yavaşlayabilir.
<Dram Azlt. Mod. Hzl. Çkm> ayarını değiştirin. Bu öğeyi <Açık> olarak ayarlamak sorunu çözebilir.

Toner kartuşunda kalan miktar azalmış mı?

Toner kartuşlarında kalan miktarı kontrol edin ve toner kartuşlarını gerektiği gibi değiştirin.
Toner kartuşu, görüntülenen toner seviyesinden bağımsız olarak, makinenin kullanıldığı ortam koşulları ve kartuştaki bozulmuş malzemeler nedeniyle kullanım ömrünün sonuna gelmiş olabilir. Toner kartuşunu değiştirin.