> Düzgün Yazdıramıyorsanız > Kağıt Yanlış Besleniyor > Çıktılar Eğri
54Y9-02X

Çıktılar Eğri

Kağıt kılavuzları çok gevşek veya çok sıkıysa çıktılar eğri olur. Kağıt kılavuzlarını kağıdın kenarlarına hizalayın.