> Kablosuz LAN Bağlantısı Sorunları > Makine Kablosuz LAN'a Bağlanamıyorsa
54Y9-011

Makine Kablosuz LAN'a Bağlanamıyorsa

Kablosuz LAN bağlantısını aşağıdaki yordamı kullanarak kontrol edin.
1
Bilgisayarınızın durumunu kontrol edin.
Bilgisayarın ve kablosuz yönlendirici veya erişim noktasının ayarları tamamlandı mı?
Kablosuz yönlendiricinin veya erişim noktasının kabloları (güç kablosu ve LAN kablosu dahil) doğru takıldı mı?
Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası açık mı?
Sorun, yukarıdakiler kontrol edildikten sonra da devam ederse
Aygıtları kapatın ve tekrar açın.
Bir süre bekleyin ve ağa bağlanmayı tekrar deneyin.
2
Makinenin açık olup olmadığını kontrol edin.
Makine açıksa, önce makineyi kapatın ve tekrar açın.
3
Makinenin ve kablosuz yönlendiricinin veya erişim noktasının kurulum yerini kontrol edin.
Makine, kablosuz yönlendiriciden veya erişim noktasından çok mu uzakta?
Makine ve kablosuz yönlendirici veya erişim noktası arasında duvar gibi engeller var mı?
Makinenin yanında mikrodalga fırın veya dijital kablosuz telefonlar gibi radyo dalgalarını emen aygıtlar var mı?
4
Kablosuz LAN ayarlarını yeniden yapılandırın.
NOT
Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası aşağıda belirtilen şekilde ayarlandıysa, kablosuz LAN bağlantısı ayarlarını manuel girişle yapılandırın.
Gizli mod*1 etkin.
ANY bağlantı reddi*2 etkin.
Otomatik olarak oluşturulan WEP anahtarı (onaltılık) seçildi.
*1Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası SSID'sinin diğer aygıtlarda otomatik tespit edilebilmesini sağlayan bir işlev.
*2Bağlanılacak aygıttaki SSID "ANY" olarak ayarlandıysa veya boş bırakıldıysa kablosuz yönlendiricinin veya erişim noktasının bağlantıyı reddedeceği işlevdir.
Kablosuz yönlendirici veya erişim noktası aşağıda belirtilen şekilde ayarlandıysa yönlendiricinin ayarlarını değiştirin.
Makine ve bilgisayarın MAC adresi, MAC adres paketi filtreleme işlevi tarafından reddediliyor*3.
Kablosuz iletişim için yalnızca IEEE 802.11n kullanıldıysa, WEP seçildiyse veya WPA/WPA2 şifreleme yöntemi TKIP olarak ayarlandıysa.
*3Yalnızca belirli MAC adreslerine sahip aygıtlarla iletişime izin veren ve diğerleriyle iletişimi engelleyen bir işlev.