> Faks/Telefon Sorunları > Telefon ile Faks Arasında Otomatik Geçiş Mümkün Değil
54Y9-01S

Telefon ile Faks Arasında Otomatik Geçiş Mümkün Değil

Olası bir sebep, alma modunun veya alma ayarlarının yanlış olması veya boş bellek alanının azalması olabilir. Aşağıdakileri kontrol edin.

Makine, telefon ile faks arasında otomatik geçiş yapacak şekilde yapılandırılmış mı?

Alma modunun <Faks/Tel (Oto Geçiş)>, <Telesekreter> veya <Ağ Geçişi> olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
<Telesekreter> ayarlıyken, bu makineye bir yanıtlama aygıtının bağlı olduğundan emin olun ve düzgün bir sesli yanıtlama mesajı kaydedilmiş vaziyette makinenin açık durumda olup olmadığını kontrol edin.

Boş bellek alanı azalıyor mu?

Bellekte saklanan gereksiz verileri yazdırın, gönderin veya silin.

<Zil Sesi Başlama Süresi> ayarı çok mu kısa?

<Zil Sesi Başlama Süresi> ayarı çok kısaysa, faks alma tespit edilemeyebilir ve harici telefonun çalmasına yol açabilir. <Zil Sesi Başlama Süresi> ayarını yeterince uzun yapın.

Telefon hattının durumu kötü mü?

Telefon hattının durumu kötüyse, <Alım Başlatma Hızı> ayarını değiştirin.

Gönderen makine bir faks kimliği sinyalini (CNG sinyali) destekliyor mu?

Faks kimlik sinyali gönderemeyen bir makineden gelen arama, bu makinenin faks alım moduna geçmesini sağlamaz. Faksı manuel işlemle alın.