> Faks/Telefon Sorunları > Alınan Faksların Çıktısı Alınamıyor
54Y9-01R

Alınan Faksların Çıktısı Alınamıyor

Olası bir sebep, uygun kağıt kullanılmaması veya toner kartuşlarının kullanım ömürlerinin sonuna gelmiş olması olabilir. Aşağıdakileri kontrol edin.

Uygun kağıt mı kullanıyorsunuz?

Alınan faks belgesinin düzgün şekilde yazdırılabileceği bir kağıt yükleyin.
Kağıt boyutu ayarını kontrol edin.

Toner kartuşları düzgün takılmış mı?

Toner kartuşlarını yeniden takın.

Herhangi bir toner kartuşu kullanım ömrünün sonuna gelmiş mi?

Toner kartuşlarında kalan miktarı kontrol edin.

Alınan belge 2 taraflı yazdırılamıyorsa

Alınan faks belgesi için 2 taraflı yazdırma ayarlarını kontrol edin.