> Faks/Telefon Sorunları > Alınan Faksların Çıktısı Temiz Durumda Değil
54Y9-01L

Alınan Faksların Çıktısı Temiz Durumda Değil

Olası bir sebep, gönderen makinenin tarama alanının kirli olması veya bu makinenin alma ayarlarının yanlış olması olabilir. Aşağıdakileri kontrol edin.

Gönderen makinenin tarama alanı kirli mi?

Gönderene makinesinin tarama alanının kirli olup olmadığını sorun.

Alınan sayfa içeriğinin bir kısmı eksik mi?

Kağıt kılavuzlarını kağıdın kenarlarına hizalayın.
Uygun boyutta kağıda yazdırıldığından emin olun.
<Alım Boyutunu Azaltma Kullan> öğesini <Açık> olarak ayarlayın.