> Ağ Sorunları > Ağa Bağlanılamıyor
54Y9-00E

Ağa Bağlanılamıyor

Olası bir sebep, bağlantı noktası seçimlerinin veya IP adresi ayarının yanlış olması olabilir. Aşağıdakileri kontrol edin.
Aşağıdaki öğelere de göz atın.

Doğru bağlantı noktaları mı seçili?

Bağlantı noktası ayarlarını kontrol edin.
Uygun bir bağlantı noktası olmadığında, yazıcı sürücüsüyle oluşturun.

IP adresi düzgün ayarlanmış mı?

IP adresinin düzgün ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol etmek için bir bağlantı sınaması yapın.
Bir DHCP ortamında, IP adresi otomatik alınır. Mevcut IP adresinin düzgün şekilde ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. IP adresi düzgün ayarlanmamışsa, yönlendiricinin veya erişim noktasının DHCP işlevinin etkin olup olmadığını kontrol edin.
NOT
Fabrika varsayılanı olarak <DHCP> ve <Oto. IP> etkindir; bu sayede makine otomatik olarak IP adresi alır.

Makinenin IP adresinin veya bilgisayarın IP adresinin alt ağ adresi kısmı eşleşiyor mu?

Alt ağ adresleri eşleşmiyorsa, makinenin ve bilgisayarın IP adreslerini değiştirerek eşleştirin.

Bilgisayarınızdaki güvenlik duvarı tarafından iletişim sınırlandırılmıyor mu?

IP adresleri veya bir MAC adresi yanlış olarak girildiyse, makineye erişim sağlayamazsınız. Bu durumda, <IPv4 Adres Filtresi>, <IPv6 Adres Filtresi> veya <MAC Adresi Filtresi> öğesini <Kapalı> olarak ayarlamak için işletim panelini kullanmanız gerekir.

Makine kapatılıp açıldığında iletişim devre dışı mı kalıyor?

Makine kapatılıp açıldığında, makineye kullanılandan farklı bir IP adresi atandığından bu durum yaşanabilir. DHCP kullanırken, ağ yöneticinize başvurarak aşağıdaki ayarlardan birini yapın.
<DNS Dinamik Güncelleme> ayarını makinede <Açık> konuma getirin.
Makine her başlatıldığında daima aynı IP adresi atanacak şekilde ayar yapın.