> USB Bağlantısı Sorunları > Bilgisayar ile USB Bağlantısı Üzerinden İletişim Kurulamıyor
54Y9-013

Bilgisayar ile USB Bağlantısı Üzerinden İletişim Kurulamıyor

Olası bir sebep, USB kablosunun düzgün bağlanmamış olması veya yanlış bağlantı noktasının seçilmiş olması olabilir. Aşağıdakileri kontrol edin.

USB kablosu düzgün şekilde bağlanmış mı?

Hem kabloyu hem de konnektörleri kontrol edin: Biri makineye, diğeriyse bilgisayara bağlanacaktır.
Düz şekilli konnektör: Bilgisayarın USB bağlantı noktasına bağlayın.
Kare şekilli konnektör: Makinenin USB bağlantı noktasına bağlayın.
USB kablosunu değiştirin. Uzun bir USB kablosu kullanıyorsanız, bu kabloyu kısa olanıyla değiştirin.
Bir USB hub birimi kullanıyorsanız, bir USB kablosu vasıtasıyla makineyi bilgisayarınıza doğrudan bağlayın. İletişim sadece bir USB hub birimi kullanıldığında mümkün olmuyorsa, USB hub biriminizin üreticisine başvurun.

Doğru bağlantı noktasını seçtiniz mi?

Bağlantı noktası ayarlarını kontrol edin.
Kullanacak bir bağlantı noktası yoksa veya emin değilseniz, yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin. Yazıcı sürücüsünü yeniden yüklediğinizde, doğru bağlantı noktası otomatik olarak oluşturulur.

Bilgisayarınızın USB bağlantı noktası düzgün çalışıyor mu?

Hem bilgisayarınızı hem de bu makineyi yeniden başlatın. Bilgisayarınızda birden fazla USB bağlantı noktası varsa, USB kablosunu mevcut olandan farklı bir USB bağlantı noktasına bağlayın.